Vítejte na stránkách firmy SwissCzech

Kdo jsme
  • Firma SwissCzech je spolecnou cesko-švýcarskou firmu pusobící na trhu jak v Cechách tak i ve Švýcarsku. 
  • Firma SwissCzech s.r.o. sídlí v jižních Cechách prímo v Ceských Budejovicích.
  •  Zprostredkováváme  kontakty jak v Cechách tak i ve Švýcarsku. 

 

Co je naším cílem
  • Uspokojit potrebu malých a stredne velkých podniku pri hledání odbytu v zahranicí.
  • Díky dobrým kontaktum a znalostem vobou zemív vyhledat dobrá obchodní spojení a napomáhat obchodním kontaktum všeho druhu.
Jak fungujeme
  • Naši zamestnanci zajištují kontakty v Ceské republice z Ceských Budejovic.Hledají a rozvíjí obbchodní kontakty s ceskými partnery. Predpokladem k navázání vztahu se švýcarským obchodním partnerem je znalost nemeckého jazyka, kterou mužeme našim obchodním partnerum nabídnout. a tím zprostredkovat kontakty v nemecky mluvící cásti Švýcarska.
  • Náš švýcarský spolupracovník hledá a rozvíjí kontakty nejenom v nemecky mluvící cásti, ale i ve francouzsky mluvících kantonech Švýcarska a doprovází naše spolupracovníky pri jejich návštevách u švýcarských zákazníku.

 

Jak nás mužete zastihnout Jednodušše zasláním v Ceské republice :      info@swissczech.cz

 

 

 

SwissCzech s.r.o.
B. Smetany 11a
CZ-37001 Ceské Budejovice

Telefon :   +420 387 313 833
E-Mail :      info@swissczech.cz